1. Boven de €50
    betaald u geen verzendkosten
  2. Verzendkosten naar buitenland bedragen €12,50

Mijn winkelwagen

De winkelwagen is nog leeg.


Algemene voorwaarden

1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en The Frog.
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij The Frog schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4. The Frog behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan The Frog deze Voorwaarden willen wijzigen.

2: Een contract afsluiten
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. The Frog heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien The Frog niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. The Frog bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. The Frog zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
3. De producten op in de The Frog Webstore zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de  The Frog Webstore.

3: Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de The Frog Webstore. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de The Frog Webstore zijn exclusief leveringkosten .
3.The Frog is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

4: Uitvoering van orders
1.  The Frog zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan The Frog.
3. The Frog zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de The Frog Webstore staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5: Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij The Frog, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger;  The Frog heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert The Frog de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

6: Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel (parfums en ondergoed uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen VIJF (5) dagen na aflevering terug te sturen naar The Frog. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij The Frog reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat  The Frog de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoedt.
2. De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in The Frog winkel . Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door The Frog wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of credit card van de klant teruggestort.
3. Artikelen die na de genoemde 5-daagse periode worden teruggestuurd naar The Frog, worden niet vergoed.
4. Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.
5. Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar The Frog worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
6. The Frog heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door The Frog.

7: Foutieve aflevering
Indien The Frog een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan The Frog te laten weten. The Frog zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

8: Overmacht
1. The Frog is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van The Frog valt.
2. Indien The Frog niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal The Frog de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van The Frog valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of The Frog het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

9: Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@thefrogfashion.nl
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van The Frog, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

10: Betaling
1. De klant kan met credit card of via iDeal betalen. Gift vouchers van The Frog of Fashion Cheque kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de The Frog Webstore.

11: Privacy
Door een order te plaatsen, verleent de klant The Frog het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door The Frog, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

12: Afwijkingen
The Frog kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

13: Bedrijfsinformatie
The Frog de Kempenaerstraat 30, 2341 GM Oegstgeest, telefoon 071-5651014, e-mail info@thefrogfashion.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28030584
BTW-nummer: 115090587.