Algemene voorwaarden

 

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en The Frog  Fashion.
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij The Frog Fashion schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4.The Frog Fashion  behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan The Frog Fashion deze Voorwaarden willen wijzigen.

Een contract afsluiten
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. The Frog Fashion heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien The Frog Fashion  niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. The Frog Fashion  bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. The Frog Fashion zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
3. De producten op in de The Frog Fashion Online Store zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de  The Frog Fashion.Online Store.

Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de The Frog Fashion Online Store. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de The Frog Webstore zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3. The Frog Fashion  is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van orders
1. The Frog Fashion. zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan The Frog Fashion..
3. The Frog Fashion  zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de The Frog Fashion Online Store staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij The Frog Fashion, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; The Frog Fashion heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert The Frog Fashion  de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen (14) dagen na aflevering terug te sturen naar The Frog Fashion. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij The Frog Fashion reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat The Frog Fashion de kosten voor retourzendingen niet vergoed.
2. Om het herroepingrecht uit te oefenen, dient u The Frog Fashion via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de  te hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingtermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingrecht te verzenden voordat de herroepingtermijn is verstreken.
  3 .De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in de winkel.. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. 
4. Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar The Frog Fashion , worden niet vergoed.
5. The Frog Fashion heeft het recht de waardevermindering op een geretourneerd artikel wat schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door The Frog Fashion, in rekening te brengen van de klant. 
6. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (Panty,s of ondergoed) kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden. Dit geld voor artikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Foutieve aflevering Indien The Frog Fashion een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan The Frog Fashion te laten weten. The Frog Fashion zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.


Overmacht
1. The Frog Fashion is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van The Frog fashion valt.
2. Indien The Frog Fashion niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal The Frog Fashion de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd [email protected] .
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van The Frog Fashion.

Betaling
1. De klant kan met creditcard of via Meastro en  iDeal betalen..

Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant The Frog Fashion het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door The Frog Fashion, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van The Frog Fashion vindt u op onze Privacy en cookies pagina.Afwijkingen

The Frog Fashion kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.


Bedrijfsinformatie
The Frog Fashion.

De Kempenaerstraat 30

2341 GM Oegstgeest
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28030584.